Mlýnské a pekárenské testy

analytická instrumentace

Flour testing device with computer     Dough testing device with computer     Diastograph

Tester mouky s počítačem
Zařízení na stanovení široké škály dat hnětacích schopností mouky a určení její pekařské kvality.

 

   

Tester těsta s počítačem
Přístroj je určen ke stanovení široké škály hodnot hnětacích schopností mouky a určení její pekařské kvality.

   

Přístroj pro stanovení enzymatické aktivity a želatinizačních vlastností.
Vyhovuje požadavkům mezinárodních norem. K dispozici je připojení na počítač.

             
             
          
Integrated flour dough testing set I     Integrated flour dough testing set II       Falling number device with one tube 

Integrovaný systém stanovení vlastností mouky a těsta
Moduly pro testování mouky a těsta jsou spojeny do jednoho přístroje pro větší komfort obsluhy.

   

Přístroj pro stanovení pádového čísla s jednou zkumavkou
Klasické stanovení pádového čísla. Stanovuje aktivitu amyláz v mouce. Toto stanovení je důležité pro posouzení pekařské kvality.

   

Přístroj pro stanovení pádového čísla s jednou zkumavkou
Klasické stanovení pádového čísla. Stanovuje aktivitu amyláz v mouce. Toto stanovení je důležité pro posouzení pekařské kvality.

 

                   
             
             
Gluten washing device     Gluten centrifugal extractor     Gluten dryer

Zařízení pro vypírání lepku
Lepek je druh bílkoviny, která se nachází pouze v pšenici. Tato bílkovina je velmi důležitá pro hodnocení pekařské kvality.
Obsah lepku stanovený laboratorně by se měl pohybovat v rozmezí 27 – 32%.

   

Lepková centrifuga
Stanovuje hodnotu tzv. gluten indexu. Stanovení nenahrazuje hodnotu, získanou při vypírání.

 

   

Sušička lepku

 

 

             
             
             
Falling number device with two tubes      Wet wheat grinding machine      Combined mill

Přístroj pro stanovení pádového čísla se dvěma zkumavkami a tiskárnou.

 

   

Mlýnek pro vlhké mletí pšenice.
Stanovuje mlecí schopnost pšenice. 6ti kanálové zařízení pro získání mouky (B1-B2-B3, C1-C2-C3) a hrubých i jemných otrub. Používá drticí válce a síta velikosti 9xx-10xx-11xx mesh.

 

   

Kombinovaný mlýnek
Konstrukce mlýnku používá flotace v proudu vzduchu, aby se zabránilo zanášení sít vzorkem.

 

             
             
             
 Bran brush      Wheat cleaning machine      Wheat cleaning device with loadcell

Separátor otrub
Odděluje mouku od otrub flotací vzduchem.

 

   

Čistička pšenice
Třídí laboratorní vzorek a stanovuje podíl poškozených zrn, celých zrn, malých zrn, prachu a jemných částic.

   

Třídička pšenice s násypkou

 

             
             
             
 Laboratory type flour mill      Fermentation reservoir for bread kiln      Sedimentation device

Laboratorní mlýnek
Jednoduchá metoda na přípravu vzorku pro stanovení pekařské kvality a mlecích vlastností pšenice.

   

Kynárna pro chlebové pece.
Používá se pro kynutí těsta před pečením.

   

Sedimentační zařízení
Slouží na stanovení doby sedimentace (seditest), která koreluje s obsahem lepku ve vzorku. Hodnota je závislá na způsobu mletí.

             
             
             
 Ash kiln         

Muflová pec
Na stanovení obsahu popela ve vzorku.

   

Background from a crude closeup of oats