PathChek Hygiene Pathogen

detekce patogenů

Detekce potravinových patogenů

Systém na detekci potravinových patogenů na povrchu výrobních zařízení a v prostředí potravinářských výrob. Přítomnost testovaného mikroorganismu je signalizována změnou zbarvení roztoku.

Detekční systém se skládá ze dvou prvků:

 • zvlhčený stěrový tampon, výhodou je neutralizační efekt na stopová množství běžně používaných čisticích prostředků a zlepšení sběru bakterií ze suchého povrchu
 • vysoce specifické a selektivní detekční médium, které poskytuje jednoznačné výsledky v podobě změny barvy média

Varianty detekčního média (balení 100 ks):

 • PathChek Listeria
 • PathChek Coliform
 • PathChek Salmonella

Detekční systém vyhovuje požadavkům ISO 18395:2004 (Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů) a splňuje nároky USDA, FSIS a BAM.

Použití Path-Chek Hygiene Pathogen System přináší rychlou, jednoduchou a levnou metodu monitoringu patogenů a hygieny, a měl by tvořit základ systému Správné výrobní praxe (GMP) a nedílnou součást kvalitního HACCP systému.

Postup:

 • Stěr testovaného povrchu na ploše alespoň 10×10 cm
 • Vložení stěru do specifického chromogenního média
 • Inkubace (Salmonella a koliformy 18-24 hodin při 37°C, Listeria 24-48 hodin při 25°C)
 • Růst cílových bakterií je indikován změnou barvy média. Vyšší kontaminace znamená rychlejší změnu.
 • V případě pozitivního nálezu je možné použít takto pomnožený vzorek na konfirmaci a podrobný mikrobiologický rozbor

Výhody:

 • Nejdůležitější skupiny patogenů v jednom testovacím systému
 • Rychlá a jednoduchá metoda – nevyžaduje složitou manipulaci ani předchozí pomnožení vzorku
 • K dispozici jsou komplexní data studií citlivosti a specificity
 • Všechny tři testy spolehlivě detekují jednotkovou kontaminaci (méně než 5 KTJ)
 • Na provedení rozboru není potřeba žádné vybavení mikrobiologické laboratoře. Postačuje jednoduchý stolní inkubátor (termostat), např. dostupný thermocult z naší nabídky.
 • Stěry a detekční média jsou k dispozici také samostatně

Poznámka:

Použité detekční medium zachycuje kontaminaci na základě základních biochemických vlastností příslušné skupiny mikroorganismů. Například dává informaci o kontaminaci koliformními organismy, ale neumí rozlišit, zda se jedná o E.coli. Podobně zjistí přítomnost Listerií, ale nemusí jít přímo o patogenní L.monocytogenes. Test je tedy třeba chápat především jako indikaci, zda čisticí a sanitační procesy probíhají správným způsobem a zajišťují hygienickou nezávadnost. Jakákoliv odchylka od žádaného stavu (čistoty) je pak brána jako nežádoucí. Závažnost zjištěné chyby je možné vyhodnotit podrobným mikrobiologickým rozborem – stačí připravené pomnožené médium předat do příslušné laboratoře a požádat o podrobný mikrobiologický rozbor.

Stáhněte si prospekt (PDF, 300 kB)

pozitivní a negativní test a stěrový tampon