Rychlé detekční systémy Celsis

mikrobiologické metody

Celsis_CRC

Systémy Celsis slouží k rychlé detekci mikrobiální kontaminace v surovinách, meziproduktech a konečných produktech. Aplikace pokrývají oblasti farmaceutického, kosmetického, mlékárenského a nápojářského průmyslu.

Systémy Celsis jsou přesné, spolehlivé a snadné na použití. Výsledky rozborů jsou k dispozici již za 18-48 hodin, dle konkrétní aplikace. Přinášejí tak významné finanční výhody ve snížení skladových zásob a pracovního kapitálu, zkrácení výrobních časů a zvýšení efektivity výroby. Rychlá detekce kontaminace navíc umožňuje rychlá nápravná opatření a minimalizaci finančních dopadů takové události.

Celsis nabízí vynikající produkty a mimořádnou celosvětovou zákaznickou podporu, včetně validační podpory, školení, přístrojové podpory a praktické pomoci, aby byly splněny všechny požadavky zákazníků. Mezi významné zákazníky patří již mnoho let i přední světové firmy jako je např. Procter&Gamble, Unilever, Colgate…


Farmaceutická a biofarmaceutická výroba

RapiScreen™ Health     AMPiScreen™     RapiScreen™ Biologics
RapiScreen™ Health je standardem v oblasti farmaceutického průmyslu na rychlou detekci mikrobiální kontaminace ve farmaceutických produktech. Využití ATP bioluminiscenční technologie umožňuje získat výsledky již za 24-48 hodin.

 

    AMPiScreen™ nabízí nejnovější technologický pokrok v bioluminiscenci. AMPiScreen využívá enzym adenylátkinásu ke zmnohonásobení obsahu ATP ve vzorku, čímž umožňuje podstatně citlivější a rychlejší detekci než tradiční ATP bioluminiscence. Detekce bakterií se zkracuje až na 18 hodin a plísní na 24 hodin.     RapiScreen™ Biologics byl specificky vyvinut na splnění požadavků mezioperační kontroly v biofarmaceutických výrobách. Tato sada obsahuje navíc reagent LuminASE™ Biologics, který odstraňuje vliv nemikrobiálních zdrojů ATP a umožňuje spolehlivý a citlivý screening mikrobiální kontaminace. RapiScreen Biologics přínáší výsledky za 24 hodin nebo méně, v závislosti na konkrétních požadavcích.

 

 

             
             

Potravinářská výroba

RapiScreen™ Beverage     RapiScreen™ Dairy      
RapiScreen Beverage využívá technologii ATP bioluminiscence a specificky vyvinuté reagenty na detekci kontaminace ve vzorcích s podílem ovoce nebo zeleniny. RapiScreen Beverage poskytuje výsledky již za 48 hodin.    

RapiScreen™ Dairy je sada reagentů určená na rychlou detekci mikrobiální kontaminace v různých mlékárenských produktech. Využití ATP bioluminiscenční technologie a reagentů specificky vyvinutých pro vzorky mlékárenských produktů umožňuje získat výsledky již za 48 hodin.

   

Kosmetika & produkty pro domácnost

RapiScreen™ Home & Beauty     AMPiScreen™
RapiScreen™ Home & Beauty je standardem v oblasti kosmetiky a
produktů pro domácnost na rychlou detekci mikrobiální kontaminace
v různých produktech. Využití ATP bioluminiscenční technologie
umožňuje získat výsledky již za 24-48 hodin.
    AMPiScreen™ nabízí nejnovější technologický pokrok v bioluminiscenci. AMPiScreen využívá enzym adenylátkinásu ke zmnohonásobení obsahu ATP ve vzorku, čímž umožňuje podstatně citlivější a rychlejší detekci než tradiční ATP bioluminiscence. Detekce bakterií se zkracuje na 18 hodin a plísní na 24 hodin.
       
       

 Mlékárenská výroba

RapiScreen™ Dairy

RapiScreen™ Dairy je sada reagentů určená na rychlou detekci mikrobiální kontaminace v různých mlékárenských produktech. Využití ATP bioluminiscenční technologie a reagentů specificky vyvinutých pro vzorky mlékárenských produktů umožňuje získat výsledky již za 48 hodin.

Innovate_Monitor 028

Celsis Innovate