Microgen ID System Software

biochemická identifikace bakterií

Komplexní databázový systém

Komplexní databázový systém umožňující vyhodnocení výsledků všech identifikačních sad Microgen. Výsledek se zadává jednoduše ve formě číselného skóre nebo přímo jako pozitivní/negativní výsledky jednotlivých testů. Program automaticky vyhodnotí nejpravděpodobnější identifikace a zobrazí výsledek včetně statistického hodnocení správnosti identifikace, případně navrhne další doplňkové testy. U nejasných výsledků umožňuje snadné vynechání jednotlivých testů.

Laboratoře firmy Microgen neustále udržují a kontrolují databázi programu a provádějí aktualizace podle výskytu změněných kmenů s jinými biochemickými charakteristikami.

Konečný výsledek je možné opatřit poznámkami a vytisknout nebo uložit pro pozdější použití.

  • Jednoduché ovládání
  • Přehledné zobrazení výsledků
  • Vždy aktuální biochemické profily
  • Statistické údaje, odkazy na citace, změny v taxonomii, návrhy dodatečných rozlišovacích testů
soft1_big