Microgen Listeria-ID

biochemická identifikace bakterií

Kompletní dvanáctijamkový strip na identifikaci všech druhů rodu Listeria

Moderní biochemický strip obsahující test na hydrolýzu eskulinu, 10 testů fermentace sacharidů a vysoce citlivý hemolytický mikrotest, který nahrazuje tradiční CAMP test při rozlišení patogenních a nepatogenních druhů Listerií. Při použití Microgen Listeria-ID není potřeba dále přeočkovávat ze selektivních médií a odpadá nutnost použití samostatného testu na hemolýzu. Ve srovnání s konvenčními metodami se uspoří 24 hodin.

Program Microgen ID System, používaný na vyhodnocení testů Listeria-ID, zobrazí varování při pokusu o identifikaci jiného druhu bakterií a doplňuje tak nejjednodušší dostupný systém na bezpečnou a přesnou identifikaci Listerií.

 • Kompletní identifikační systém – není potřeba žádný dodatečný materiál
 • Všechny obsažené substráty odpovídají mezinárodním standardům
 • Zlepšený test na hemolýzu – není potřeba krevní agar
 • Není nutné přeočkování ze selektivních médií
 • Validováno na testování z chromogenních médií (BBL/AES)
 • Validováno AFNOR ve spojení s médiem AES ALOA
 • Certifikát AOAC Research Institute Performance Tested Method
 • Certifikát CMMAS (Campden Microbiological Method Assessment Scheme)
 • Velikost balení: 20 stripů

Identifikované druhy

 • Listeria monocytogenes
 • Listeria welshimeri
 • Listeria ivanovii
 • Listeria innocua
 • Listeria grayi
 • Listeria seeligeri