Pulsifier®

Pulsifier – příprava mikrobiologických vzorků

Vibrační mixer – homogenizátor – na mikrobiologické vzorky

Revoluce v přípravě vzorků při mikrobiologické analýze pokračuje druhou generací

Pulsifier® využívá speciální vibrační technologii na přípravu vzorků pro mikrobiologický rozbor. Vzorek v běžném homogenizačním sáčku je na 15-30 vteřin vystaven frekvenčním vibracím, což v kapalině vytváří kombinaci rázových vln a intenzivního míchání. Mikroorganismy se tím velice rychle a účinně uvolní ze vzorku do suspenze. Dlouholetou praxí a řadou publikovaných studií bylo prokázáno, že pulsifikace (nebo též „vibrační mixování“) je minimálně stejně účinná jako jiné metody přípravy a zároveň je rychlejší a výrazně méně destruktivní k samotnému vzorku. V získané suspenzi se vytváří výrazně menší koncentrace částic původního materiálu (na rozdíl od “pedálových” peristaltických přístrojů typu Stomacher).

Pulsifier se osvědčil v přípravě vzorků potravin, krmiv a dalších produktů a materiálů, vč. tvrdých a suchých výrobků. Nepostradatelný je v případě vzorků obsahujících pevné nebo ostré částice (např. kamínky, tablety apod.), které u jiných metod často končí nepříjemným protrhnutím sáčku. V dlouhodobém srovnání a praktických zkušenostech prokázal Pulsifier již ve své první generaci své velké přednosti, a proto je také uveden v normě ISO (ČSN EN) 7218:2007 (Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení), což umožňuje jeho nejširší nasazení ve všech profesionálních laboratořích.

Výhody

 • Minimální riziko protržení sáčku (vzorek se nerozbíjí prudkými údery)
 • Snadné pipetování a filtrace (díky minimálnímu množství rozptýlených částic vzorku)
 • Efektivní proces – výtěžek mikroorganismů je v porovnání s jinými metodami ekvivalentní nebo často lepší
 • Blesková rychlost: za 15-30 vteřin je hotovo
 • Jednodušší a spolehlivější odečet z agarů, kde neruší částice vzorku
 • Odpadá nutnost používat filtrační sáčky
 • Malý, tichý přístroj
 • Šetří čas (rychlejší pipetování a filtrace díky čistší suspenzi)
 • Minimální inhibice a interference při následném použití PCR, průtokové cytometrie apod. (díky sníženému narušení matrice vzorku)
 • Příprava vzorku v souladu s normou ČSN EN ISO 7218:2007 (Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení)
 • Promyšlená konstrukce umožňuje snadné čištění

Chtěli byste si vyzkoušet funkci Pulsifieru?

Žádný problém. Zapůjčíme Vám zdarma na 2 týdny náš předváděcí přístroj. Účtujeme pouze symbolický poplatek za instalaci a odvoz.

pdf_ikona Stáhněte si prospekt (PDF, 550 kB)

Pulsifier II
Pulsifier II
Pulsifier II
Pulsifier II