Contamination Control Kit

ATP monitoring hygieny

 
Sada reagentů CCK    

 

 

Sada reagentů představuje jednoduchý systém na rychlou kontrolu čistoty materiálů a produktů. Contamination Control Kit obsahuje unikátní kapalný stabilní reagent firmy Hygiena, silný extraktant, který uvolňuje ATP z mikrobiálních buněk, a jednorázové kyvety na vzorky pro luminometr Pi-102.

Nejčastější použití je v kosmetických výrobách, čistírnách odpadových vod, papírnách atd. Systém lze přizpůsobit potřebám na kontrolu kontaminace prakticky v libovolné výrobě.

Obsah dodávky
2 kapátkové lahvičky s bioluminiscenčním reagentem (50 testů v každé lahvičce)
1 lahvička extraktantu (100 testů)
100 kyvet

Postup
Napipetovat 100 µl pomnoženého vzorku do kyvety, přidat 4 kapky extraktantu a 8-10 kapek bioluminiscenčního reagentu, promíchat, změřit v luminometru Pi-102.