Stanovení dusíku dle Kjeldahla

analytická instrumentace

Stanovení dusíku dle Kjeldahla

Referenční metoda stanovení dusíku dle Kjeldahla je považována za obecný standard v analýze obsahu proteinů v zemědělských produktech, potravinách a krmivech, ale také dusíkatých látek ve vodě, odpadní vodě, hnojivech a řadě dalších aplikací. Metoda je specifikována v řadě standardů AOAC, ISO atd. V naší nabídce naleznete nově kompletní produktovou řadu švédské firmy OPSIS LiquidLine, která zahrnuje nejmodernější přístroje na mineralizaci a destilaci. Dále spotřební materiál (katalyzátorové tablety, mineralizační tuby, frity pro stanovení vlákniny). Poskytujeme také kompletní servis pro naše zákazníky užívající přístroje OPSIS, Tecator/FOSS Analytical a přístroje řady Kjelsn.


Destilační jednotky     Mineralizační bloky     Mineralizační tuby

Plně automatická Kjeldahlova destilace s vodní parou včetně následné titrace a vyhodnocení. Kompletní řada modelů od základní destilace až po plně vybavený Analyzer s Autosamplerem. 

 

   

Mineralizační bloky OPSIS LiquidLine na přípravu vzorků při stanovení dusíku dle Kjeldahla. Různé velikosti a stupně automatizace. 

 

   

Mineralizační tuby určené na mineralizaci a destilaci.

 

 

 

 sipka_vice_50      sipka_vice_50      sipka_vice_50
             
          
Kjeltabs – katalyzátorové tablety               

Katalyzátory na stanovení dusíku dle Kjeldahla. Tablety pro jednoduché a rychlé použití ve variantách pro všechny aplikace.

 

 

   

Macro shot of dozator tip and plastic plate for immunosorbent assay, molecular  diagnostics

sipka_vice_50