Extraktory SoxROC

analytická instrumentace

Stanovení tuků dle Soxhleta

Referenční metoda stanovení tuků dle Soxhleta je považována za obecný standard v analýze zemědělských produktů, potravin a krmiv. V současné době je používána zejména ve zdokonalené podobě technik Randall/Twisselmann. Metoda je specifikována v řadě standardů AOAC, ISO atd. V naší nabídce naleznete nově kompletní produktovou řadu švédské firmy OPSIS LiquidLine, která zahrnuje nejmodernější extraktory SoxROC a hydrolyzéry HydROC.


Extrakční jednotky            

Plně automatická extrakce v kompaktním a robustním provedení, i s případným navázáním na předchozí kyselou hydrolýzu.

 

   
 

sipka_vice_50