Vláknina FiberROC

analytická instrumentace

Stanovení vlákniny – metody Weende a van Soest

Referenční metoda stanovení vlákniny zahrnuje stanovení tzv. hrubé vlákniny (Weende metoda) a několika typů detergentní vlákniny dle van Soesta (NDF, aNDF, ADF a ADL). Tyto metody jsou považovány za obecný standard v analýze zemědělských produktů, potravin a krmiv. Tradičně je analýza vlákniny spojena se značnou časovou náročností a pracností provedení. Přístroje FiberROC z nabídky švédské firmy OPSIS LiquidLine přinášejí automatizaci a zjednodušení analýzy a umožňují zvýšit kapacitu Vaší laboratoře.


FiberROC Auto/Advanced            

Plně automatická analýza v kompaktním a robustním provedení s kapacitou 27 vzorků v jedné várce. Rychlost a snadné provedení s ovládáním v češtině.

 

   
 

sipka_vice_50