Stanovení vlákniny

Vláknina FiberROC
Stanovení vlákniny – FiberROC

Plně automatická jednotka na stanovení vlákniny podle oficiálních referenčních metod. Přístroj umí zpracovat vzorky podle postupů pro stanovení hrubé vlákniny (Weendeská metoda (též Weende analýza) dle Henneberga a Stohmanna) a frakcí detergentní vlákniny (dle Van Soesta). FiberROC zároveň přináší zrychlení a zkvalitnění průběhu analýzy pomocí vyššího tlaku a velkou úsporu použitých reagentů. Splňuje tak vysoké nároky provozu moderních analytických laboratoří.

Jednotka FiberROC zajišťuje zcela automatický průběh analýzy bez přítomnosti obsluhy, tj. extrakci vzorku ve vroucích reagentech a proplachy mezi extrakcemi. Vše probíhá podle nastaveného časového a teplotního programu. Obsluha pouze vloží vzorky – celkem až 27 vzorků v jedné várce, připraví zásobníky s reagenty a spustí program.

Zásadní výhodou systému je eliminace filtrací, které při manuálním postupu zabírají nejvíce času a bývají zdrojem častých chyb. Celý postup probíhá v jednom uzavřeném sáčku, do kterého se na začátku navážil vzorek a pak už se jen celý sáček posunuje celou analýzou a na konci procesu se zváží a spálí při stanovení popela.

 

Proč zvolit FiberROC?

 • Analýza standardní hrubé vlákniny
 • Analýza detergentní vlákniny dle van Soesta (NDF, aNDF, ADF, ADL)
 • Plná automatizace jednotlivých kroků
 • Celý postup v jednom uzavřeném sáčku
 • Vysoká kapacita – až 27 vzorků v jedné várce
 • Stejné podmínky pro všechny vzorky -> eliminace chyb
 • Úspora reagentů
 • Snadné ovládání v češtině
 • Přednastavené programy s možností úpravy a nastavení vlastních
 • Vysoce flexibilní systém na různé druhy stanovení
 • Maximální bezpečnost práce – obsluha nepřichází do kontaktu s vroucími reagenty
 • Možnost propojení se systémem LabConnect a zasílání notifikací
 • Možnost snížení náplně reagentů při analýze 9 vzorků (model FiberROC Advanced)