Kontakty


Česká republika     Náš tým     Odkazy na internetové stránky výrobců
SKA-TEC spol.s r.o.
Vánková 888/5
181 00 Praha 8 – Čimice
Tel: (+420) 284 682 044 (kancelář)
Tel: (+420) 284 681 452 (servis)
e-mail: skatec@skatec.cz
   

ředitel
Ing. Petr Škarka, tel.: 602 649 153
– produkty Yucebas Makine, Unity Scientific

vedoucí kanceláře
Ing. Bohuslav Dušek, CSc., tel.: 284 682 044

specialista
Ing. Bohuslav Dušek, tel.: 602 135 886
– produkty Celsis, Hygiena, Microgen,
Gilson, Opsis

servisní a konstrukční oddělení
Zdeněk Procházka, tel.: 602 348 193
Tomáš Šnajdr, tel.: 602 442 139
Dušan Šesták, tel.: 606 052 815

   

Celsis

Gilson

Godé

Hygiena

Microgen Bioproducts

OPSIS LiquidLine

Selzer Labortechnik

Thompson&Capper

Unity Scientific

Yucebas Makine

 
 
 
Slovenská republika
SKA-TEC
Ing. Darina Petríková
Čaklovská 2
821 02 Bratislava
Tel/fax: (+421) 2 434 124 83
e-mail: petrikova.darina@gmail.com