O firmě


Společnost SKA-TEC od roku 1992 zastupuje na Českém a Slovenském trhu přední světové výrobce z oboru mikrobiologie a analytické instrumentace.

Z oblasti mikrobiologie se specializujeme na systémy rychlých mikrobiologických metod, včetně systémů provozního monitoringu hygieny a mikrobiologické identifikační a konfirmační sady.

V analytické instrumentaci se zaměřujeme na klasickou chemickou analýzu a NIR spektrometrii. Tento obor byl postupně rozšiřován a v dnešní době je důležitou součástí vlastní vývoj a výroba mineralizačních a destilačních systémů pro stanovení dusíku dle Kjeldahla a další aplikace.

Během celé existence firmy je základem naší práce dlouhodobý úzký kontakt se zákazníkem od přípravy nových projektů a návrhů nejvhodnějšího řešení, přes instalaci a školení obsluhy, až po servis a kompletní zákaznickou podporu po celou dobu používání produktu. O tom, že je náš přístup správný a poskytuje nám velkou konkurenční výhodu nás přesvědčuje široké spektrum našich spokojených zákazníků.

Firma SKA-TEC je výhradním distributorem na území ČR a SR pro následující firmy:

Mikrobiologické metody
Celsis – rychlý mikrobiální screening surovin, meziproduktů a konečných produktů
Hygiena International – rychlý monitoring hygieny, okamžitá kontrola sanitace, detekce patogenů
Microgen Bioproducts – mikrobiologické identifikační a konfirmační sady, detekce patogenů

Analytická instrumentace
GODE – „ruční kombajn“ na snadný odběr vzorků zrnin přímo na poli
TexVol – analýza textury a měření objemu potravinářských výrobků

Nakládání s odpady
Obaly: člen systému sdruženého plnění EKO-KOM, reg.č.: EKF00023263
Elektrozařízení: člen kolektivního systému RETELA, reg.č.(MŽP): 00778/05-ECZ