Latexová aglutinace

mikrobiologické metody

Rychlé latexové aglutinační testy slouží k identifikaci a konfirmaci kolonií ze selektivních agarů. Díky latexové technologii jsou tyto testy podstatně citlivější než přímé aglutinační metody. Sady obsahují všechny potřebné materiály a pomůcky na provedení testu. Výsledek testu během 2 minut.


 Listeria latex      Salmonella latex      E.coli 0157 latex

Detekuje všechny 4 typy flagelárních antigenů Listerií
Pozitivní identifikace ze selektivního pevného média
Sada obsahuje pozitivní kontrolu

 

 

   

Detekuje více než 30 specifických antigenů Salmonelly
Detekuje pohyblivé i nepohyblivé kmeny
Sada obsahuje pozitivní kontrolu

 

Harlequin Listeria Chromogenic Agar

   

Detekuje specifický lipopolysacharidový antigen E.coli 0157:H7
Identifikace ze SMAC agaru nebo jiných médií
Sada obsahuje kontrolní latex

 

Buffered Listeria Broth

             
             
             
 Campylobacter latex      Staphylococcus aureus latex      Legionella pneumophila latex

Detekuje antigeny enteropatogenních Campylobacterů
Sada obsahuje kontrolní latex a pozitivní kontrolu

 

 

Campylobacter latex test (clinical) Microgen®

   

Selektivně detekuje koagulása/Protein A – pozitivní Staphylokoky
Identifikace z primárního izolačního média (krevní agar)
Sada obsahuje pozitivní kontrolu

 

 

    Specifická identifikace L.pneumophila, odlišení serogroup 1 a 2-15
Sada obsahuje testovací latex ser.1, testovací latex ser. 2-15 a pozitivní kontrolu

Logo Microgen velikanske ciste