NIR analyzátory

analytická instrumentace

NIR analyzátory

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) je moderní metoda určená na rychlé stanovení základních parametrů v široké škále nejrůznějších vzorků. Metoda vyžaduje přesné přístroje s pečlivě nastavenou kalibrací a je pak schopna dosahovat výsledků srovnatelných s referenčními metodami. KPM Analytics (dříve Unity Scientific) vyvíjí, vyrábí a podporuje prémiová NIR řešení určená především pro potravinářský průmysl a zemědělství. Všechny přístroje jsou vyráběny v USA z dílů pocházejících pokud možno z USA pro zajištění maximální kvality a využívají technologii TAS (True Alignment Spectroscopy) pro dosažení dokonalé shody se standardními referenčními materiály. Systémy SpectraStar jsou vytvořeny s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhodobou spolehlivost a v současné době je můžete najít ve výrobních závodech a laboratořích po celém světě.


NIR v laboratoři / ve výrobě     NIR software     Kompletní aplikační balíčky
Řada NIR analyzátorů SpectraStarTM nabízí vysoký výkon a plnou flexibilitu pro rychlou analýzu nemletých, částečně mletých nebo mletých vzorků a také kapalin a kašovitých materiálů.
 

    Programové vybavení Unity Scentific je vyvinuto speciálně pro podporu analýzy přírodních materiálů. Velký důraz je kladen na snadné použití. 

 

    Nabízíme kompletní balíčky pro specifické aplikace a průmyslová odvětví. Balíček obsahuje nejvhodnější variantu přístroje, kalibrace a příslušenství, tedy vše potřebné na analýzu specifikované skupiny vzorků.
 
 
 sipka_vice_50      sipka_vice_50      sipka_vice_50
             
          
Unity Care               
Unity Care je zákaznický portál umožňující okamžitý přístup k podpoře a dokumentům. Uživatelé tak mají možnost využít všechna řešení Unity Scientific opravdu v plném rozsahu.

 

    Macro shot of dozator tip and plastic plate for immunosorbent assay, molecular  diagnostics
sipka_vice_50