Chemické analýzy

laboratorní NIR analyzátory

 

Chemické analýzy

Analyzátory firmy Metrohm/FOSS NIRSystems pracují v blízké infračervené oblasti (NIR) v rozmezí 800 – 2100 nm. Díky modulárnímu uspořádání vynikají spektrofotometry vysokou flexibilitou použití.

Přístroje moderní řady XDS dosahují spektrálního rozlišení 0,5 nm a v závislosti na aplikaci jsou schopny pracovat v reflektančním, transmitančním, transflektančním nebo interaktančním režimu.

Měření probíhá buďto přímo v přístroji v nebo prostřednictvím měřicí sondy napojené pomocí vláknové optiky. Jejich obor využití je neobyčejně široký, od identifikace různých materiálů podle knihoven až po analýzu složení směsí.

Ověřování přístrojů

V souladu s požadavky cGMP a ISO 9000 na kalibraci a verifikaci zařízení, používaných na měření a kontrolu kvality, je ve všech chemických analyzátorech zahrnuta rutina Instrument Performance Verification (IPV) pro ověřování jejich funkce. V souladu s ASTM jsou všechny testy prováděny s pomocí NIST návazných standardů, umístěných do vzorkovacího prostoru.
Nabízíme i rozšířený program Instrument Performance Certification (IPC), který u zákazníka pololetně provádějí vyškolení a certifikovaní technici.

XDS Smart Probe Analyzer      XDS OptiProbe     Rapid Content Analyzer  

Testování surovin v provozních podmínkách
Robustní design analyzátoru Smart Probe umožňuje inspekci v laboratoři, skladu, v továrně nebo na příjmu. Sondu s rukojetí jednoduše zapíchnete do vzorku a stisknete spoušť. Výměnné sondy umožní přesné testování kapalin i pevných látek.

 

 

 

 

 

 

    Laboratorní reaktory
OptiProbe představuje pohodlný nástroj pro vývoj laboratorních metod, vedoucích k průmyslovým aplikacím. K dispozici jsou moduly s vláknovou optikou pro měření kapalin, polotuhých a pevných látek v transmitanci, interaktanci nebo reflektanci. OptiProbe také umožňuje jednoduché měření vzorků kapalin v kádinkách.

 

   

Rapid Content Analyzer s modulem na pevné látky je skvělý nástroj pro kontrolu kvality nebo provozní laboratoře. Může analyzovat vzorky pevné, pelety, pasty, suspenze, gely a čiré nebo turbidní kapaliny v reflektanci nebo transflektanci.

 

               
               
               
XDS Liquid Analyzer              
Analýza tekutých pryskyřic
Liqid Analyzer eliminuje potřebu titrací, rozpouštědel a ředění při analýze tekutých pryskyřic. Umožňuje přesné měření vlhkosti, hydroxylového čísla, čísla kyselosti a dalších parametrů za méně než 1 min. v temperovaných vzorcích. Liquid Analyzer používá laciné jednorázové zkumavky. Dodatkový vysokoteplotní modul zahřívá vzorky až na 200°C.

 

 

 

 

 

 

    Cell Culture Plate in bio laboratory