Extrakční jednotky

Extraktory SoxROC

SoxROC Extraction Unit – 6-místnýHydROC Hydrolysis Unit

SoxROC Extraction Unit

Plně automatická extrakční jednotka na extrakci tuku podle oficiálních referenčních metod. Přístroj je založený na technikách dle Randalla a Twisselmanna, které používají horké rozpouštědlo v uzavřeném systému, čímž výrazně redukují dobu extrakce v porovnání s manuálním Soxhletem.

Extrakční jednotka SoxROC zajišťuje zcela automatický průběh extrakce bez přítomnosti obsluhy, tj. přímou extrakci vzorku ve vařícím rozpouštědle, promývání vzorku zkondenzovaným čistým rozpouštědlem a sušení. Vše probíhá podle nastaveného časového a teplotního programu. Obsluha pouze vloží vzorky, nadávkuje rozpouštědlo a spustí extrakci.

Přístroj je k dispozici v 6-místném i 2-místném provedení.

Proč zvolit SoxROC Extraction Unit?

 • Plná automatizace jednotlivých extrakčních kroků
 • Vysoká rychlost extrakce – typicky 5x rychlejší než klasický Soxhlet – umožňuje zpracovat až 42 vzorků denně
 • Vysoký stupeň recyklace rozpouštědla – více než 90% můžete použít opakovaně
 • Jeden kompaktní systém – nevyžaduje instalaci žádných doplňkových zařízení, kabelů ani počítačů
 • Vysoce flexibilní systém na různé druhy extrakcí
 • Maximální bezpečnost práce – ochrana proti kapalinám, prachu a explozi (ATEX)

Funkce

 • Plně automatický průběh extrakce podle nastaveného programu
 • Možnost volby hliníkových a skleněných extrakčních kelímků
 • Variabilita používaných extrakčních patron
 • Jednoduchý systém manipulace se vzorky minimalizuje kontakt obsluhy s rozpouštědly
 • Snadné intuitivní ovládání a nastavení používaných programů

HydROC Hydrolysis Unit

Hydrolyzační jednotka na přípravu vzorků při stanovení celkového tuku. Bezpečné a pohodlné řešení kyselé hydrolýzy zvyšuje efektivitu laboratoře. Využívá inovativního filtračního přípravku, který je používán opakovaně a snižuje tak náklady na analýzu. Filtr se navíc celý přenese do extraktoru, a tak šetří čas a předchází chybám vznikajícím při převádění vzorku.

 • Kompatibilní s extraktory SoxROC a dalšími
 • Zcela oddělené vzorky – bez rizika vzájemné kontaminace
 • Uzavřený systém zamezuje kontaktu s horkými chemikáliemi
 • Opakovaně použitelný HydROC filter