Provozní NIR analyzátory

analytická instrumentace

Provozní NIR analyzátory – XDS Process Analytics™

Analyzátory firmy Metrohm/FOSS NIRSystems pracují v blízké infračervené oblasti (NIR) v rozmezí 800 – 2100 nm. Díky modulárnímu uspořádání vynikají spektrofotometry vysokou flexibilitou použití.

Provozně-analytické jednotky XDS jsou určeny přímo do výroby, kde slouží „on-line“ k průběžné kontrole kvality a složení materiálu, surovin nebo produktů na výrobních linkách, v potrubních vedeních, mísících tancích, reakčních nádobách apod. Výstupy analýz se s výhodou zapojují do zpětnovazebních systémů řízení a regulace výrobních procesů.

Přístroje moderní řady XDS dosahují spektrálního rozlišení 0,5 nm a jsou schopny pracovat jak v reflektančním tak i v transmitančním režimu. Speciální sondy využívají i tzv. transflektančního režimu.

Analyzátory jsou umístěny v ochranném krytu, který je chrání proti působení okolního prostředí (otřesy, vlhkost, prach). Na přání zákazníka je možno dodat přístroje i v provedení pro výbušné prostředí.

Měřicí sondy jsou napojeny pomocí vláknové optiky a pomocí tzv. multiplexorů je možné napojit až 9 sond na jeden analyzátor. Jejich obor využití je neobyčejně široký, mohou měřit přímo na technologických linkách pohybující se vzorky (textilie, těsto apod.) nebo lze sondy umístit například do potrubí (fermentační tanky, chemická a farmaceutická výroba).

Pro analyzátory NIRSystems byl vyvinut software VISION. Ten používá jako standardní algoritmy MLR a PLS pro kvantitativní měření a navíc umožňuje tvorbu knihoven materiálů pro účely jejich identifikace. Software VISION je vybaven modulem pro zpětnovazebné řízení technologických procesů.


XDS Micro Bundle Basic Unit     XDS Hazardous      
Základní provozní jednotka vybavená svazkem skleněných vláken s možností výběru různých koncových sond a procesních rozhraní. Dodává se ve třech základních konfiguracích – jednokanálová, čtyřkanálová a devítikanálová. Odolává teplotám do 35°C a ve většině případů nevyžaduje žádné chlazení. Standardní třída NEMA 4x/IP65.

 

 

 

 

 

 

 

XDS Micro Bundle Basic Unit   Základní jednotka v provedení pro nejnáročnější provozní prostředí, bez nutnosti používat další speciální oplášťování. Lze použít ve výbušném prostředí, díky chlazení může pracovat při 40-50°C. Proplachování s chlazením i bez chlazení, včetně doplňků schválených CENELEC/ATEX.

 

XDS Hazardous   _f21