Software SureTrend

ATP monitoring hygieny

SureTrend Data Analysis Software       

SureTrend Data Analysis Software je program, který slouží k plnému využití všech možností luminometrů SystemSURE. Lze jej použít ve spojení s přístroji SystemSURE II/Plus/EnSURE. V případě verzí Plus a EnSURE je program SureTrend automaticky součástí dodávky přístroje.

Velkou výhodou je plná lokalizace do češtiny.

Nastavení přístroje
• Nastavení identifikace uživatelů
• Nastavení popisků odběrových míst a příslušných limitů
• Rozdělení odběrových míst do vzorkovacích plánů

Správa výsledků
• Přenos výsledků z přístroje SystemSURE do počítače
• Automatické rozdělení podle kontrolních míst
• Zpracování a vyhodnocení výsledků – archivace, dlouhodobé trendy, tvorba reportů, grafů atd.

Vlastnosti
• Vše v českém jazyce
• Program je určen pro Windows XP/2000/Vista/7
• Intuitivní ovládání
• Rychlá tvorba reportů podle šablon
• Export dat do Excelu

Klíčovými výhodami a vlastnostmi programu SureTrend jsou:
• Zcela samostatná aplikace bez potřeby současné instalace jakéhokoliv dalšího programového vybavení (jako by mohl být Microsoft Excel nebo Microsoft Access)
• Přímý přenos výsledků testů z jednoho nebo více přístrojů SystemSURE II/Plus/EnSURE do jednoho programu, včetně možnosti importu výsledků z jiného pracoviště.
• Uložení stažených výsledků v jednom komplexním databázovém souboru, který může být chráněn proti nechtěné manipulaci s výsledky
• Možnost sdíleného síťového přístupu k databázi pro více uživatelů současně
• Volitelné poznámky k výsledkům testů a výstupním přehledům
• Plně konfigurovatelný výstupní formulář, generování dat a tisk
• Analýza trendů naměřených hodnot ve specifických časových úsecích
• Nastavení vzorkovacích míst a limitů a jejich přenos do jednotlivých přístrojů SystemSURE Plus/EnSURE
• Automatická synchronizace data a času přístroje s počítačem

   

 suretrendlogo[1]SystemSURE_plus_SureTrend[1]

 

 

SureTrendMonitor