Destilační jednotky

Stanovení dusíku dle Kjeldahla

Plně automatická Kjeldahlova destilace

KjelROC Analyzer

Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje,
a to v češtině

KjelROC Analyzer

Analytická destilační jednotka určená pro destilaci s vodní parou při stanovení dusíku dle Kjeldahla. Zajišťuje zcela automaticky celý proces až po vyhodnocení výsledku, tj. přídavek ředicí vody, hydroxidu, dávkování roztoku předlohy, destilaci, vyprázdnění odpadu, titraci a výpočet výsledku. Obsluha pouze vloží do přístroje vzorek po mineralizaci, zapíše navážku a poté odečte na displeji výsledek.

Proč zvolit KjelROC Analyzer?

 • Spolehlivost a odolnost
 • Vysoká přesnost díky unikátní prediktivní kolorimetrické titraci
 • Jednoduché ovládání pomocí odolného dotykového displeje
 • Uživatelské rozhraní lokalizované do češtiny
 • Vysoká bezpečnost s řadou opatření na ochranu obsluhy
 • Bezdrátové propojení s laboratorním informačním systémem (WiFi -> LIMS)
 • Vysoká rychlost zpracování vzorků díky průběžné titraci během destilace
 • Analytická kvalita zajištěna vestavěnými funkcemi na performance tracking, traceability a údržbu
 • Nízké provozní náklady díky snadné údržbě
 • Kompletní výroba ve Švédsku

 Funkce

 • Automatické dávkování vody, hydroxidu, a roztoku předlohy
 • Automatická destilace dle programu
 • Automatická prediktivní titrace s vysokou přesností
 • Automatické vyprázdnění tuby do odpadu
 • Možnost nastavení používaných destilačních programů pro výběr jedním tlačítkem
 • V případě potřeby možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele
 • Připravenost na ISO 17025

KjelROC Distillation Unit

Destilační jednotka určená pro destilaci s vodní parou při stanovení dusíku dle Kjeldahla. Zajišťuje automaticky proces destilace, tj. přídavek ředicí vody, hydroxidu, dávkování roztoku předlohy, destilaci a vyprázdnění odpadu. Obsluha pouze vloží do přístroje vzorek po mineralizaci a poté vyjme předlohu s předestilovaným vzorkem připraveným na titraci.

Proč zvolit KjelROC Distillation Unit?

 • Spolehlivost a odolnost
 • Jednoduché ovládání pomocí odolného dotykového displeje
 • Uživatelské rozhraní lokalizované do češtiny
 • Nízké provozní náklady díky snadné údržbě
 • Možnost pozdějšího snadného upgradu na plný KjelROC Analyzer
 • Kompletní výroba ve Švédsku

 Funkce

 • Automatické dávkování vody, hydroxidu, a roztoku předlohy
 • Automatická destilace dle programu
 • Automatické vyprázdnění tuby do odpadu
 • Možnost nastavení používaných destilačních programů pro výběr jedním tlačítkem
 • V případě potřeby možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele
 • Připravenost na ISO 17025

 

KjelROC Manual Distillation Unit

Vstupní model destilační jednotky určený pro destilaci s vodní parou při stanovení dusíku dle Kjeldahla. Zajišťuje automaticky proces destilace, tj. přídavek ředicí vody, hydroxidu a destilaci. Obsluha pouze vloží do přístroje vzorek po mineralizaci a předlohu s jímacím roztokem. Po skončení destilace vyjme předlohu s předestilovaným vzorkem připraveným na titraci.

Proč zvolit KjelROC Manual Digestion Unit?

 • Spolehlivost a odolnost
 • Jednoduché ovládání pomocí odolného dotykového displeje
 • Uživatelské rozhraní lokalizované do češtiny
 • Nízké provozní náklady díky snadné údržbě
 • Možnost pozdějšího snadného upgradu ve dvou krocích: na Distillation Unit a na plný KjelROC Analyzer
 • Kompletní výroba ve Švédsku
 • Nízké náklady na pořízení přístroje se špičkovými parametry

 Funkce

 • Automatické dávkování vody a hydroxidu
 • Automatická destilace dle programu
 • Možnost nastavení používaných destilačních programů pro výběr jedním tlačítkem
 • V případě potřeby možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele
 • Připravenost na ISO 17025

Stáhněte si prospekt: