UDY Cyclone Sample Mill

příprava pro analýzu

Cyklonový mlýnek
Mlýnek určený na mletí obilnin, krmiv a podobných materiálů před celou řadou různých analytických metod (např. Kjeldahl, přímá destilace, hrubá vláknina, extrakce) nebo reflektanční NIR analýzou. Další aplikace zahrnují přípravu malých až středních vzorků tablet léčiv, detergentů, hnojiv, plastů, uhlí, dřevěných štěpin atd. Namletý materiál se, v porovnání s jinými systémy mletí, vyznačuje vysokou konzistencí velikosti částic, která je snadno určována použitým výstupním sítkem.

Vlastnosti

 • Jednotná velikost částic
 • Žádná tepelná degradace
 • Snadná obsluha, minimální údržba
 • Rychlé mletí (cca 3 g/s, pšenice)
 • Obsah tuku do 20%, vlhkost do 15%
 • Nástavec umožňuje mletí olejnatých semen, soji atd.
 • Standardní výstupní sítko 1,0 mm
 • Snadná výměna za volitelná sítka od 0,25 mm – 2,0 mm
 • Dříve znám pod názvem Cyclotec (Tecator)

Mlýnek využívá patentovanou technologii mletí, spočívající v drcení částic vzorku nárazy o mlecí prstenec, na který jsou odhazovány vysokou rychlostí se otáčejícím impellerem a proudem vzduchu. Částice zůstávají v mlecí oblasti, dokud jejich velikost není dostatečně malá, aby prošly výstupním sítkem. Silný proud vzduchu vynese v podstatě veškerý materiál ven z mlecí oblasti a před mletím dalšího vzorku tak není třeba žádné čištění. Ohřívání vzorku a s tím související termální degradace jsou díky vysokému proudu vzduchu zanedbatelné.

Volitelné příslušenství

 • Ochranné kryty na redukci hluku a prašnosti
 • Nástavec na mletí krmiv a pícnin
 • Impellery a mlecí prstence z různých materiálů, podle aplikace
 • Automatický dávkovač vzorku