Microgen GN-ID

biochemická identifikace bakterií

Běžná identifikace G- bakterií

Nejrozšířenější sady určené na identifikaci gramnegativních bakterií. Rozdělení do dvou stripů A a B umožňuje využít při rutinní práci samostatný strip A a jen v případě potřeby kombinovat se stripem B. Díky tomuto systému je použití jednodušší a levnější než u kombinovaných systémů.

Systém byl vyvinut s ohledem na co nejjednodušší práci a spolehlivost – před použitím nevyžaduje žádné sestavování, na inokulaci postačuje suspenze jedné kolonie ve fyziologickém roztoku a všechny jamky na stripech se inokulují stejným množstvím suspenze (0,1 ml nebo 3 kapky).

  • Jednoduchý dvanáctitestový strip (GN A) na identifikaci běžných enterobakterií
  • Komplexní identifikace na dvou stripech (GN A a GN B)
  • Snadné odečtení výsledných barev
  • Substráty založeny na konvenčních metodách
  • Vyhodnocení snadno ovladatelným programem Microgen ID System
  • Registrace FDA
  • Velikost balení: sada GN A – 60 stripů, sada GN B – 24 stripů
  • GN A je dostupný také ve formátu destiček pro větší množství vzorků (8 vzorků na destičce)

Pohodlný systém 12 substrátů (GN A)
Identifikace nejběžnějších druhů čeledi Enterobacteriaceae (41 druhů) a rodu Acinetobacter (3 druhy)

Rozšířený systém 24 substrátů (GN A + GN B)
Oxidasa negativní: Komplexní systém pro identifikaci všech známých druhů čeledi Enterobacteriaceae (138 druhů) a oxidasa negativních nefermentujících bakterií (Acinetobacter a Xanthomonas)
Oxidasa pozitivní: 11 rodů s 38 druhy (nenáročné na výživu)

Identifikované druhy (v samostatném PDF souboru)