Microgen Staph-ID

biochemická identifikace bakterií

Identifikační systém na Staphylococcus a příbuzné druhy

Identifikuje druhy rodu Staphylococcus v klinických a veterinárních vzorcích, vhodný pro použití i na izoláty z prostředí a potravin. Systém zároveň identifikuje některé druhy rodů Micrococcus, Kocuria a Kytococcus, které mohou být nebezpečné pro pacienty s poruchou imunity.

  • 12 substrátů minimalizuje náročnost testu
  • Použití pro klinické a veterinární vzorky, stejně jako pro potraviny a prostředí
  • Konvenční substráty specificky zvolené pro rod Staphylococcus a příbuzné druhy
  • Jednoduché použití
  • Výsledky za 24 hodin
  • Vyhodnocení snadno ovladatelným programem Microgen ID System
  • Registrace FDA
  • Velikost balení: 20 stripů

Identifikované druhy

  • Staphylococcus aureus subsp. aureus, Staph. aureus subsp. anaerobius, Staph. epidermidis, Staph. saprophyticus, Staph. cohnii subsp. cohnii, Staph. cohnii subsp. urealyticum, Staph. xylosus, Staph. sciuri, Staph. haemolyticus, Staph. simulans, Staph. hominis subsp. hominis, Staph. hominis subsp. novobiosepticus, Staph. warneri, Staph. capitis subsp. capitis, Staph. capitis subsp. ureolyticus, Staph. hyicus, Staph. chromogenes, Staph. intermedius, Staph. auricularis, Staph. lentus, Staph. carnosus, Staph. schleiferi subsp. schleiferi, Staph. schleiferi subsp. coagulans, Staph. lugdenensis, Staph. caprae, Staph. saccharolyticus, Micrococcus luteus, Micrococcus lylae, Kocuria rosea, Kocuria carniphila, Kocuria kristinae, Kytococcus sedentarius